SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Jubileusz 70 - lecia Spółdzielni

Rok 2015 był dla Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK” w Pobiedziskach szczególnie ważny.                     31 maja tegoż roku obchodziliśmy uroczyście 70-tą rocznicę powstania ( reaktywowania )Spółdzielni po 1945 roku. Ta tak ważna okazja stała się przyczynkiem do przypomnienia historii i postaw ówczesnych Działaczy ruchu spółdzielczego , prawdziwych społeczników i patriotów naszej Gminy, a młodemu pokoleniu chcieliśmy przybliżyć dzieje oraz wartości jakie przyświecały potrzebom zaistnienia w okresie powojennym powstania tak ważnego ruchu inicjatyw społecznych i gospodarczych ,okresu szczególnych, życiowych przemian jakie zaistniały na terenie miasta i wsi Gminy Pobiedziska. Razem z obchodami rocznicowymi zorganizowana została wystawa historyczno -współczesna, która cieszyła się dużą popularnością wśród Mieszkańców, Młodzieży i Gości Miasta i Gminy Pobiedziska

Autorka wystawy : Grażyna Manikowska-Krawiec

ŚP. Pierwsi Członkowie Spółdzielni :

 1. Gierdalski Franciszek
 2. Śnieciński Bolesław
 3. Majerski Longin
 4. Moskowa Anna
 5. Węgrzyn Kazimierz
 6. Napieralski Stanisław
 7. Apolinarski Stanisław
 8. Lewandowski Michał
 9. Borkowski Piotr
 10. Marczak Stanisław
 11. Michalak Stanisław
 12. Liberski Bronisław
 13. Michałowski Jan
 14. Kiona Jan
 15. Renz Adam
 16. Winiecki Henryk
 17. Schulman Roch
 18. Kowalska Irena
 19. Starybrat Adam
 20. Zachmyc Szczepan
 21. Jopp Jan
 22. Poddany Antoni
 23. Pawlak Władysław
 24. Szukalska Władysława
 25. Napierałowa Jadwiga
 26. Widelicki Leon
 27. Małolepszy Zdzisław
 28. Piasecki Stanisław
 29. Motała Albin
 30. Bela Michał
 31. Wiśniewski Teofil
 32. Soliński Florian
 33. Łysiak Teofil
 34. Milej Władysław
 35. Mroczkowski Franciszek
 36. Hedzielski Walenty
 37. Marcinkowski Wojciech
 38. Krawiec Kazimierz…

Oraz wszyscy niewymienieni, których los był związany z Ruchem Spółdzielczym Ziemi Pobiedziskiej…

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

 

 

 

Reprodukcje zdjęć i zgromadzonych pamiątek ,które zostały przedstawione dla potrzeb naszej wystawy pochodzą ze zbiorów i albumów Rodzinnych :

 1. Grażyny Manikowskiej - Krawiec
 2. Danuty i Michała Podsada
 3. Waldemara Krąkowskiego
 4. Barbary i Józefa Siwczak
 5. Marii i Henryka Nowakowskich
 6. Renaty i Janusza Mroczkowskich
 7. Aleksandry Tomczak
 8. Marcina Kwiatkowskiego
 9. Ewy i Marka Nadobnik
 10. Stanisława Lewandowskiego
 11. Lidii i Mieczysława Szuba
 12. Agaty i Andrzeja Bystry
 13. Zbigniewa Gierdalskiego

  


 

Artykuły w prasie:  LINK