SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK” w Pobiedziskach

Nazwisko i Imię

Funkcja

Mroczkowski Janusz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paczka Andrzej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szymkowiak Krystyna

Sekretarz

Cieśla Józef

Członek

Nadobnik Marek

Członek

Wlaszczyk Paweł

Członek

Michał Podsada

Członek