SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA „ROLNIK” 

TEL/FAX: 618177161, 618177129 

 Email: pobiedziska@spoldzielniarolnik.pl

Zarząd Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK” w Pobiedziskach

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK” 

  mgr Grażyna Manikowska -Krawiec

 

 

 

 

 

 

Członek Zarządu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK” Z-ca Prezesa                                  Mieczysław Szuba